Disclaimer

De firma Keesiedive, gevestigd te Amsterdam, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door ons of door derden aangeboden informatie op de websites van Keesiedive. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de eigendomsrechten van derden. Keesiedive aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (in)directe schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de websites van Keesiedive. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. (prijzen afbeeldingen en omschrijvingen kunnen fouten bevatten en onderhevig zijn aan wijzigingen).