Bestellen en voorwaarden

We proberen om steeds de eerste werkdag na uw bestelling te verzenden.
Bij leveringen die mogelijk langer dan een week op zich laten wachten informeren we u direct.
Bij leveringen die niet binnen dertig dagen kunnen worden volbracht wordt u ook onmiddellijk verwittigd met de optie tot annulering en verwittiging bij aangevulde voorraad.
Eventuele terugbetalingen zullen altijd binnen de 14 dagen gebeuren.

Zo mogelijk versturen wij het artikel in een envelop om de kosten te beperken.
Alle EyeQua zwembrillen worden compleet geleverd met neusstukjes, bandje en EyeQua Box!

Verzending in Nederland:
Zwembril in envelop € 4,70
Pakket tot 10 kilo € 9,50

Verzending naar België:
Pakket tot 2 kilo € 12,50

Let op!
Elke zwem – duikbril heeft een andere pasvorm!
Voor de juiste pasvorm komt u best bij ons langs.
De sterkte van de zwem – duikbril wijkt af van de sterkte van de normale bril of lenzen.
Voor een goede keuze raden wij aan bij ons langs te komen zodat we kunnen meten en testen.
Duikbrillen (op sterkte) verkopen derhalve niet online. Wilt u verder gaan met het bestellen van een zwembril dan raden wij u aan niet te sterke glazen te kiezen.

Indien de sterkte en/of pasvorm niet goed is, kan de zwembril alleen geruild worden bij ons in de winkel.
Ruilen is alleen mogelijk binnen 10 werkdagen en indien niet gebruikt.

Door de variabele samenstelling van onze zwembrillen worden deze beschouwd als gemaakt “volgens de specificaties van de consument” en vormen dus een uitzondering op de bedenktijd regel. Als tegemoetkoming bieden wij u de mogelijkheid om ter plekke, bij ons de winkel, de bril te ruilen, mits ongebruikt, mogelijk van andere glazen te laten voorzien om de sterkte te verbeteren of op andere wijze aan te passen voor zover mogelijk.

Bestellingen van maatwerk brillen, met andere goederen gecombineerd worden dus ook niet als retour aanvaard. Hou hier rekening mee bij het bestellen.

Duikpakken, snorkels, oordoppen, neusklemmen en alle andere zaken die intiem contact met een persoon noodzakelijk maken om normaal te functioneren zijn, na openen van de verpakking, van het teruggaverecht uitgesloten vanwege hygiënische redenen. Bij twijfel neemt u best vooraf contact met ons op per e-mail. Zo kan u zeker zijn van de mogelijkheden voor u bestelt.

Voor standaard producten zoals bijvoorbeeld loodgordels of retractors gelden de normale regels van het herroepingsrecht:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons,
Firma Keesie
Singel 310
1016 AE Amsterdam
e-mail: info@keesiedive.nl
KvK nummer 33132396
BTW nummer NL001340512B34
tel. 020-6221223,
via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld: schriftelijk per aangetekende post, per fax of via e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het onderaan bijgevoegde modelformulier voor herroeping als voorbeeld, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van de herroeping:
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze
voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering, met name: ophalen in de winkel) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen en gecontroleerd, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Verder bent u alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor ontbinding / herroeping:

Dit formulier kan u als voorbeeld gebruiken als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan:
Firma Keesie
Singel 310
1016 AE Amsterdam
e-mail: info@keesiedive.nl
KvK nummer 33132396
BTW nummer NL001340512B34
tel. 020-6221223,

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van
de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
Naam/Namen consument(en)
Adres consument(en)
Handtekening van consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]
Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is en aanvullen waar noodzakelijk.